Tin viễn thông

Trong 2015 Viettel sẽ chuyển đổi tất cả thuê bao cáp đồng lên cáp quang
Trong 2015 Viettel sẽ chuyển đổi tất cả thuê bao cáp đồng lên cáp quang

10:13 | 30/10/2015

Được khai thác và sử dụng ở Việt Nam từ năm 2003, ADSL đã có thời làm mưa, làm gió khi đem lại một nguồn sinh khí mới, thay thế cho kết nối Dial-up chậm chạp, tuy nhiên, thời gian tồn tại của ADSL đã là khá dài, đủ để thay thế bằng một hình thức công ...
  • 1
Face Chat Messenger