Hỗ Trợ Kỹ Thuật và báo hỏng internet Viettel

 

Tổng đài thông tin và báo hỏng dịch vụ internet viettel

Tổng đài báo hỏng:

18008119

- Nhánh 1 (IVR): Trả lời tự động tất cả các thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Viettel.

- Nhánh 2: để bảo trì dịch vụ Cáp Quang Viettel, Điện Thoại Cố Định Viettel, Truyền hình (Gồm dịch vụ NextTV và truyền hình cáp).

Lưu ý:Miễn phí gọi từ thuê bao trong và ngoài mạng Viettel.

 

internet viettel

 Face Chat Messenger