Đường Truyền Số Liệu Metronet Viettel

Dịch vụ Metro Wan của Viettel đáp ứng các nhu cầu kết nối các chi nhánh phục vụ mục đích truyền số liệu trong nội bộ của tổ chức như:

 • Kết nối mạng nội bộ (LAN).
 • Sử dụng các dịch vụ như: truyền dữ liệu, Video Conference, VoIP..vv
 • Các hệ thống thông tin quản lý nội bộ như: phần mềm tài chính, ERP, CRM,  Voffice ..vv.

Dịch Vụ METRO WAN Của Viettel

1.Định nghĩa, đặc điểm dịch vụ Metro Wan của Viettel

 • Tên gọi dịch vụ: Metro Wan.
 • Metro Wan của Viettel là dịch vụ truyền dữ liệu tốc độ cao triển khai trên hạ tầng mạng Metro, có chức năng tương tự dịch vụ Office Wan và Leased Line kênh trắng để đáp ứng các nhu cầu truyền dữ liệu (data, voice, video …vv) tốc độ cao và bảo mật giữa hai hay nhiều điểm chi nhánh của khách hàng.
 • Metro Wan kết nối dựa trên công nghệ mạng riêng ảo lớp 2 (L2VPN) nên có những ưu điểm so với các dịch vụ hiện tại như sau:

Đặc điểm

Metro Wan (L2VPN)

Office  Wan

(L3VPN)

Kênh trắng (KTR)

Kỹ thuật kết nối.

 

Các vị trí khách hàng được kết nối với nhau ở lớp 2 trong mô hình OSI.

Các vị trí khách hàng được kết nối với nhau ở lớp 3 trong mô hình OSI.

Các vị trí khách hàng được kết nối với nhau ở lớp 1 hoặc lớp 2 trong mô hình OSI.

Triển khai tại khách hàng

Viettel không tham gia vào định tuyến của khách hàng.

Viettel phải định tuyến IP để KH sử dụng được

Viettel không tham gia vào định tuyến của khách hàng

Băng thông

Dùng chung, thay đổi dễ dàng

Dùng chung, thay đổi dễ dàng

Cố định

Hạ tầng triển khai

Metro

Metro+SDH

SDH

Giao diện tại khách hàng

FE, GE

Ethernet, FE

V35, G703, Ethernet

Mạng lưới Viettel

Là switch ảo với KH

Là Router ảo với KH

Kênh logic vật lý với KH

Hỗ trợ các giao thức cho khách hàng

IP, MPLS, ATM, Frame Relay, ..vv

IP, MPLS

IP, MPLS, ATM, Frame Relay, ..vv

Chi phí, tài nguyên chiếm dụng

Tài nguyên chia sẻ -> chi phí thấp

Tài nguyên chia sẻ -> chi phí thấp

Tài nguyên cố định, chi phí cao

 • Dịch vụ Metro Wan có nhiều tính năng và dễ triển khai, sử dụng hơn Office Wan, có giá thấp hơn kênh trắng và phù hợp với mở rộng hạ tầng của Cty trong tương lai.
 • Dịch vụ Metro Wan có giá thấp hơn dịch vụ Leased Line Kênh trắng.

2.Đối tượng khách hàng dịch vụ Metro Wan của Viettel

      Dịch vụ Metro Wan của Viettel đáp ứng các nhu cầu kết nối các chi nhánh phục vụ mục đích truyền số liệu trong nội bộ của tổ chức như:

 • Kết nối mạng nội bộ (LAN).
 • Sử dụng các dịch vụ như: truyền dữ liệu, Video Conference, VoIP..vv
 • Các hệ thống thông tin quản lý nội bộ như: phần mềm tài chính, ERP, CRM,  Voffice ..vv.

Khách hàng của dịch vụ bao gồm:

 • Các công ty, doanh nghiệp có nhiều chi nhánh.
 • Các bộ ban ngành, tổ chức chính phủ.
 • Các ngân hàng, tổ chức tài chính, chứng khoán.
 • Các công ty, tổ chức nước ngoài.

3.Mô hình kết nối dịch vụ Metro Wan của Viettel

 • Kết nối điểm – đa điểm (Point to Multipoint) à Phổ biến nhất hiện nay.
 • Kết nối điểm – điểm (Point to point).
 • Kết nối đa điểm – đa điểm (MultiPoint to Multipoint).
 • Kết nối Fullmesh.

Mô hình kết nối giữa các điểm chi nhánh và điểm chính

Mô hình kết nối giữa các điểm ATM và Data Center

 • Với dịch vụ Metrowan, mạng của Viettel sẽ trở thành 1 thiết bị switch ảo và dùng riêng đối với khách hàng.
 • Các điểm kết nối của khách hàng sẽ thông lớp 2 với nhau tương đương với việc cắm chung vào 1 thiết bị switch ảo.
 • Thông tin hoàn toàn được bảo mật vì thiết bị switch ảo này được cấu hình để dùng riêng và độc lập với các khách hàng khác.

HotLine: 0966.929.929Face Chat Messenger