Tin khuyến mãi

Chương trình Khuyến Mại Internet Viettel Tháng 4/2016
Chương trình Khuyến Mại Internet Viettel Tháng 4/2016

23:05 | 08/04/2016

Chương trình Khuyến Mại Internet Viettel Tháng 4/2016
Chương trình Khuyến Mại Internet Viettel Tháng 2/2016
Chương trình Khuyến Mại Internet Viettel Tháng 2/2016

15:47 | 30/01/2016

Chương trình Khuyến Mại Internet Viettel Tháng 2/2016
Chương trình Khuyến Mại Internet Viettel Tháng 1/2016
Chương trình Khuyến Mại Internet Viettel Tháng 1/2016

23:16 | 31/12/2015

Chương trình Khuyến Mại Internet Viettel Tháng 1/2016
Chương trình Khuyến Mại Internet Viettel Tháng 12
Chương trình Khuyến Mại Internet Viettel Tháng 12

20:34 | 10/12/2015

Chương trình Khuyến Mại Internet Viettel Tháng 12
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Viettel Quân 9 – đăng ký nhận ưu đãi lớn
Viettel Quân 9 – đăng ký nhận ưu đãi lớn

22:04 | 19/11/2016

Viettel Quận 9 với nhiều chương trình khuyến mãi, hấp dẫn, đem đến cho khách hàng sử dụng những tiện ích hấp dẫn nhất. Liên hệ với chúng tôi để biết ...

Viettel Quân 8 – đăng ký nhận ưu đãi lớn
Viettel Quân 8 – đăng ký nhận ưu đãi lớn

22:04 | 19/11/2016

Viettel Quận 8 với nhiều chương trình khuyến mãi, hấp dẫn, đem đến cho khách hàng sử dụng những tiện ích hấp dẫn nhất. Liên hệ với chúng tôi để biết ...

Viettel Quân 7 – đăng ký nhận ưu đãi lớn
Viettel Quân 7 – đăng ký nhận ưu đãi lớn

22:04 | 19/11/2016

Viettel Quận 7 với nhiều chương trình khuyến mãi, hấp dẫn, đem đến cho khách hàng sử dụng những tiện ích hấp dẫn nhất. Liên hệ với chúng tôi để biết ...

Viettel Quân 6 – đăng ký nhận ưu đãi lớn
Viettel Quân 6 – đăng ký nhận ưu đãi lớn

22:04 | 19/11/2016

Viettel Quận 6 với nhiều chương trình khuyến mãi, hấp dẫn, đem đến cho khách hàng sử dụng những tiện ích hấp dẫn nhất. Liên hệ với chúng tôi để biết ...

Viettel Quân 5 – đăng ký nhận ưu đãi lớn
Viettel Quân 5 – đăng ký nhận ưu đãi lớn

22:04 | 19/11/2016

Viettel Quận 5 với nhiều chương trình khuyến mãi, hấp dẫn, đem đến cho khách hàng sử dụng những tiện ích hấp dẫn nhất. Liên hệ với chúng tôi để biết ...